Σελίδες

09 Οκτωβρίου 2015

Ρομποτικές Αποθήκες, Logistics

http://www.depia.gr/product_det.asp?pid=18

Η συνεργασία μας με εταιρίες υλοποίησης Logistic Center αλλά και γενικώς συστημάτων διακίνησης, τοποθέτησης ρομπότ, γερανών, ντανιαδόρων κτλ μας έδωσε την δυνατότητα να δοκιμάσουμε και να υλοποιήσουμε πολύ σταθερά και ασφαλή συστήματα με μεγάλες ταχύτητες και ροπές.
Σε όλες τις εφαρμογές ενσωματώνονται συστήματα αναγνώρισης Barcode και RFID για την παρακολούθηση του προιόντος.
Τα προγράμματα μας επεκτείνονται μέχρι και την επικοινωνία με το WMS ή ERP των πελατών ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένη λύση.