Σελίδες

31 Αυγούστου 2016

Αντλιοστάσια Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

Έχοντας πολλές υλοποιημένες εφαρμογές με συνδυασμούς δικτύων, έχουμε την λύση σε κάθε περίπτωση. Οι εφαρμογές μας ακολουθούν τα πρότυπα ασφαλείας εφαρμόζοντας σταθερά δίκτυα μέσω GPRS, Radiomodem, οπτικές ίνες κα. Ο εξοπλισμός λειτουργεί απόλυτα ελεγχόμενος διασφαλίζοντας ότι θα έχουμε τις ελάχιστες φθορές και ότι τα συστήματα θα είναι διαθέσιμα στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.