Σελίδες

30 Οκτωβρίου 2015

Διαχείριση Ενέργειας Κτιρίων BMS, ΚΝΧ

http://www.depia.gr/product_det.asp?pid=10#!prettyPhoto

Η εκπαίδευση και η μακρόχρονη εμπειρία των μηχανικών μας, μας δίνει την δυνατότητα να υλοποιούμε με επιτυχία τις εφαρμογές KNX και BMS παρέχοντας στον πελάτη πλήρη έλεγχο με την μέγιστη οικονομία σε ενέργεια.
Οι εφαρμογές υλοποιούνται με τα πιο σύγχρονα υλικά κατάλληλα για την πλήρη ανάπτυξη των εφαρμογών και με την προσθήκη κεντρικών ελεγκτών και συστημάτων απεικόνισης, επιτυγχάνουμε τον απόλυτο έλεγχο της εγκατάστασης.

23 Οκτωβρίου 2015

Διαχείριση Τυριού, Φέτας και Κασεριού

http://www.depia.gr/product_det.asp?pid=16
Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων και εταιρίες παραγωγής μηχανημάτων του κλάδου, προσφέρουμε λύσεις για πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής φέτας και κασεριού. Μέσω της αυτοματοποίησης, από το στάδιο της ανάδευσης έως το πλύσιμο των καλουπιών, επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής των προϊόντων και αξιοσημείωτη μείωση του κόστους.

16 Οκτωβρίου 2015

Ρομποτικές Εφαρμογές


Η εταιρεία μας έχει εκπαιδευμένη ομάδα με μεγάλη εμπειρία στις ρομποτικές εφαρμογές.
Αναλαμβάνουμε την μελέτη της εφαρμογής, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του περιφερειακού εξοπλισμού, την προμήθεια του ρομπότ και όλα τα ηλεκτρολογικά και προγράμματα της εφαρμογής.
Οι εφαρμογές τοποθέτησης ενός ρομπότ μπορεί να είναι οι κάτωθι:
  1. Συγκόλληση
  2. Συσκευασία
  3. Παλετοποίηση
  4. Συλλογή παραγγελιών
  5. Κοπή, κ.α

09 Οκτωβρίου 2015

Ρομποτικές Αποθήκες, Logistics

http://www.depia.gr/product_det.asp?pid=18

Η συνεργασία μας με εταιρίες υλοποίησης Logistic Center αλλά και γενικώς συστημάτων διακίνησης, τοποθέτησης ρομπότ, γερανών, ντανιαδόρων κτλ μας έδωσε την δυνατότητα να δοκιμάσουμε και να υλοποιήσουμε πολύ σταθερά και ασφαλή συστήματα με μεγάλες ταχύτητες και ροπές.
Σε όλες τις εφαρμογές ενσωματώνονται συστήματα αναγνώρισης Barcode και RFID για την παρακολούθηση του προιόντος.
Τα προγράμματα μας επεκτείνονται μέχρι και την επικοινωνία με το WMS ή ERP των πελατών ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένη λύση.