Σελίδες

20 Μαΐου 2016

Προγραμματισμός Eλεγκτών PLC/BMS

Εκπαιδευμένοι και με μεγάλη προσωπική προσπάθεια έχουμε πλέον περάσει σε νέα γενιά προγραμματισμού διασφαλίζοντας με μικρούς και απλούς κώδικες τις πιο σύνθετες διαδικασίες.
Ο προγραμματισμός μας γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού ανάλογα με το είδος εφαρμογής, τον τύπο του PLC, την πολυπλοκότητα του προγράμματος κτλ.
Οι ιδρυτές της εταιρίας δημιουργούν καθημερινά αλγόριθμους και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν μια τεράστια βάση δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη για να λυθούν προβλήματα στα συστήματα των πελατών μας.
Η εμπειρία των προγραμματιστών μας, η μεθοδικότητα, που διδάσκεται με ειδικές διαδικασίες εντός της εταιρίας, και η μεγάλη βάση δεδομένων εγγυώνται την πλήρη επιτυχία της εφαρμογής σας.