Σελίδες

25 Ιανουαρίου 2016

Βιολογικοί Καθαρισμοί

http://www.depia.gr/products/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF

Με μεγάλη εμπειρία και πλήθος εφαρμογών γύρω από την επεξεργασία λυμάτων, σε συνεργασία με μεγάλες τεχνικές εταιρίες, είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε ηλεκτρολογικά και προγραμματικά όλα τα στάδια της επεξεργασίας. Οι εφαρμογές που έχουμε προγραμματίσει, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, λειτουργούν απρόσκοπτα με πλήρες κεντρικό έλεγχο, μικρά ή μεγάλα control rooms, τοπικές οθόνες κ.α. Πολλά από τα συστήματα ελέγχου του βιολογικού καθαρισμού ενώνονται είτε με επικοινωνία GPRS-3G είτε με radiomodems με τα αντλιοστάσια αποστολής λυμάτων για την απεικόνιση και διαχείριση των αντλιοστασίων. Με πολλές επιλογές υλικών PLC καθώς και δικτύων με οπτικές ίνες, χρήση gateway όπου απαιτείται, έχουμε ευελιξία και σίγουρο αποτέλεσμα.

18 Ιανουαρίου 2016

Διαχείριση Ζωοτροφών, Συνταγές

http://www.depia.gr/products/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%96%CF%89%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82

Σε συνέχεια της πολυετούς συνεργασίας μας με εταιρίες παραγωγής ζωοτροφών και λιπασμάτων, συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ευζωίας των ζώων. Η αυξημένη ζήτηση των τελευταίων ετών, δημιούργησε την επιτακτική ανάγκη για την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής, τον εύκολο και γρήγορο χειρισμό των μηχανημάτων.