Σελίδες

13 Ιουνίου 2016

Ασύρματες Ζεύξεις με GPRS και Radiomodem

Με μεγάλη εμπειρία και πλήθος εφαρμογών διασύνδεσης σημείων αυτοματισμού με ασύρματα δίκτυα, έχουμε την λύση σε κάθε άσκηση. Έχοντας υλοποιήσει ραδιοζεύξεις σε όλες τις μπάντες και με την επίλυση πολλών και σύνθετων ζεύξεων μπορούμε να δώσουμε λύση σε πολύ σύνθετες εφαρμογές.
Η χρήση του GPRS, του SMS και των emails μας έδωσαν μεγαλύτερη ευελιξία για να πετύχουμε δύσκολες επικοινωνίες ή επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων. Χρησιμοποιώντας αξιόπιστα υλικά με ευελιξία προγραμματισμού έχουμε δημιουργήσει λύσεις για κάθε είδους σύστημα που χρήζει επικοινωνίας με απομακρυσμένο σημείο και με απομακρυσμένο σύστημα απεικόνισης ή ελέγχου.