Σελίδες

08 Απριλίου 2016

Προγραμματισμός Scada/HMI's

Η απεικόνιση της κατάστασης των μηχανημάτων, η αποθήκευση των δεδομένων λειτουργίας και η εμφάνιση εκθέσεων για στοχευμένα και σύνθετα δεδομένα είναι μια πολύ σημαντική εργασία για όλoυς εμάς στην Depia Automations. Μέσα από την απεικόνιση δίνουμε στον πελάτη μια εικόνα όλων των μηχανημάτων. Η απεικόνιση είναι άλλοτε τοπική και άλλοτε σε κεντρικά Scada (Η/Υ). Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται με ασφαλή μέθοδο με την χρήση των διεθνώς αναγνωρισμένων βάσεων δεδομένων. Οι γραφίστες μας είναι διαθέσιμοι να μας ετοιμάσουν τα ποιο σύνθετα γραφικά για τα συστήματα μας. Η χρήση νέων τεχνολογιών, που ενσωματώνονται με τα scada μας, μας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές μας καθώς μπορούμε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα ακόμη και με τα "μικρά" scada των εταιριών.