Σελίδες

28 Σεπτεμβρίου 2015

Αυτοματισμοί Πλυσίματος CIP


http://www.depia.gr/product_det.asp?pid=3#!prettyPhoto

Ξέρουμε τι σημαίνει καθαριότητα και τι σημαίνει αυτό να γίνεται αυτόματα με πλήρη επιτυχία.
Τα συστήματα διαχείρισης τροφίμων και άλλων υλικών χρίζουν άμεσης καθαριότητας, απορρυπαντικών, καθαριστικών κτλ στις κατάλληλες θερμοκρασίες και για τον απαραίτητο χρόνο.
Εμείς έχοντας εμπειρία από απλά μέχρι πολύ σύνθετα συστήματα πλυσίματος, διασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα των πλυσιμάτων, ενημερώνοντας κατάλληλα και τους χειριστές για όλα τα βήματα, τα λίτρα, τους χρόνους, τις θερμοκρασίες, την περιεκτικότητα των χημικών κτλ.
Οι πελάτες μας ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού τους απολαμβάνουν τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες και την εύχρηστη εμφάνιση των επιλογών και των δεδομένων στις τοπικές οθόνες ή στο Scada.

23 Σεπτεμβρίου 2015

Αντλιοστάσια Ύδρευσης, Άδρευσης, Αποχέτευσης


http://www.depia.gr/product_det.asp?pid=1

Έχοντας πολλές υλοποιημένες εφαρμογές με συνδυασμούς δικτύων, έχουμε την λύση σε κάθε περίπτωση. Οι εφαρμογές μας ακολουθούν τα πρότυπα ασφαλείας εφαρμόζοντας σταθερά δίκτυα μέσω GPRS, Radiomodem, οπτικές ίνες κα. Ο εξοπλισμός λειτουργεί απόλυτα ελεγχόμενος διασφαλίζοντας ότι θα έχουμε τις ελάχιστες φθορές και ότι τα συστήματα θα είναι διαθέσιμα στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.