Σελίδες

23 Σεπτεμβρίου 2015

Αντλιοστάσια Ύδρευσης, Άδρευσης, Αποχέτευσης


http://www.depia.gr/product_det.asp?pid=1

Έχοντας πολλές υλοποιημένες εφαρμογές με συνδυασμούς δικτύων, έχουμε την λύση σε κάθε περίπτωση. Οι εφαρμογές μας ακολουθούν τα πρότυπα ασφαλείας εφαρμόζοντας σταθερά δίκτυα μέσω GPRS, Radiomodem, οπτικές ίνες κα. Ο εξοπλισμός λειτουργεί απόλυτα ελεγχόμενος διασφαλίζοντας ότι θα έχουμε τις ελάχιστες φθορές και ότι τα συστήματα θα είναι διαθέσιμα στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.