Σελίδες

19 Οκτωβρίου 2016

Διαχείριση Καπνού

http://www.depia.gr/products/1030/Διαχείριση-Καπνού/
Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως στην επεξεργασία του Καπνού έχουμε αναπτύξει σύνθετα μηχανήματα με μεγάλη αξιοπιστία, ακρίβεια στις συνταγές, μεγάλες ταχύτητες και με γραφικό περιβάλλον πολύ εύχρηστο με σύγχρονους ελεγκτές και οθόνες.
Κάνοντας χρήση νέων υλικών και πολλά πειράματα φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα πετυχαίνοντας την μέγιστη ποιότητα του μηχανήματος με το ελάχιστο κόστος. Παραλαμβάνοντας τον καπνό από την αποθήκη με ειδικά ρομπότ, ή σε ταινίες διαλογής, κάνοντας την διακίνηση και επεξεργασία του σε όλα τα στάδια μέχρι την δημιουργία του τελικού προϊόντος που είναι το τσιγάρο, έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε κάθε σύστημα με τον κατάλληλο τρόπο.