Σελίδες

23 Οκτωβρίου 2015

Διαχείριση Τυριού, Φέτας και Κασεριού

http://www.depia.gr/product_det.asp?pid=16
Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων και εταιρίες παραγωγής μηχανημάτων του κλάδου, προσφέρουμε λύσεις για πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής φέτας και κασεριού. Μέσω της αυτοματοποίησης, από το στάδιο της ανάδευσης έως το πλύσιμο των καλουπιών, επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής των προϊόντων και αξιοσημείωτη μείωση του κόστους.